• 098 942 5691
  • info@ezp.co.th
  • Mon-Sat 8:00-17:00
  • FREE QUOTE

อี.แซด.พี ให้บริการชุบผิวโลหะด้วยระบบไฟฟ้าและล้างผิวชุบโลหะ ซึ่งบริการครอบคลุมการชุบผิว ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทั่วไป

ซิงค์สีขาว, ซิงค์สีฟ้า, ซิงค์เหล็กสีขาว
ซิงค์สีรุ้ง / ซิงค์เหล็กสีรุ้ง
Strike Electro Nickel Plating
ซิงค์สีดำ
ซิงค์-เหล็ก
การพ่นทราย
ซิงค์นิกเกิลสีขาว/ สีรุ้ง
งานล้างผิววัสดุ