• 098 942 5691
  • info@ezp.co.th
  • Mon-Sat 8:00-17:00
  • FREE QUOTE

บริการของเรา อี.แซด.พี ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมชุบโลหะ

เราให้บริการชุบเคลือบผิวโลหะและวัสดุทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นเรายังมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการชุบผิวชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้าง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประสบการณ์กว่า 45 ปี คือเครื่องยืนยันว่าเราสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของบริษัทคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามมาตรฐานระดับสากล