• 098 942 5691
  • info@ezp.co.th
  • Mon-Sat 8:00-17:00
  • FREE QUOTE

ก้าวสำคัญ กับการได้รับมาตรฐาน ISO ในปี 2545 และมาตรฐาน TS ในปี 2556

ด้วยการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ในปี 2545 อี.แซด.พี ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นเครื่องยืนยันประสิทธิภาพกระบวนการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากนั้น เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารคุณภาพที่อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้การยอมรับ ทำให้ อี.แซด.พี กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการชุบซิงค์ (Zinc Plating) ในวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย