เกี่ยวกับเรา

ผลงาน ที่เราภาคภูมิใจจนได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากจากลูกค้าในวงการของเรา การสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมา (มากกว่า) 40ปีในการให้บริการชุบซิ้งค์ กับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา 40 ปี ผลักดันให้เราเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแขนงนี้ จนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการชุบซิ้งค์ในประเทศไทย
ติดต่อเรา

ปี 2520

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2520 โดยคุณอำนวย บุญเลิศ ตำแหน่งประธานกรรมการ และ คุณผุสดี บุญเลิศ ตำแหน่งรองประธานกรรมการของค์กร ในขณะนั้นได้เริ่มต้นธุรกิจในอาคารพาณิชย์ที่มีเนื้อที่เพียง 645.8 ตารางฟุต บริเวณตลาดรุ่งเจริญ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ โดยมีเพียง 1 Line และ 3 Barrels แบบมือหมุนและพนักงาน 2 คน สามารถทำรายได้ ในเดือนแรก 72,000 บาท ลูกค้ากลุ่มแรกคือ Thai Honda.

ปี 2523

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี ได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น ด้วยเนื้อที่ 1,937.40 ตารางฟุต โดยมี 2 Line และ 1 Rack Line ทั้งยังเพิ่ม THAI SUMMIT AUTOMOTIVE.CO.,LTD เป็นลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

ปี 2524

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี ได้ขยายกิจการ เพิ่มเป็น 3,229 ตารางฟุตที่ตั้ง ซ.อิฐทนไฟ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี 6 Line 30 Barrels และ 9 Rack Line

ปี 2528

ได้ขยายกิจการเพิ่มเป็น 172,222 Sq.f.  จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้ง 174 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5 มี 4 Line 178 Barrels และ 8 Rack Line 66 ยก ห้างหุ้นส่วนจำกัดอี.แซด.พี ดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมการพัฒนา R&D ร่วมกับที่งาน ของบริษัท ATC และหน่วยงานชุบที่ประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมาย

เราจะเป็นหนึ่งเดียวแห่งความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทาน

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจทั้งบุคลากรในองค์กร และลูกค้าทุกบริษัท (TRUST)

ISO เริ่มต้นในปี 2002 และ TS เริ่มต้นในปี 2013

ในปี 2002 เราได้จัดทำ และ ได้รับมาตารฐานสากล  ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีความต้องการ ในระดับโลกของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการผลิตและความสามารถ ในการแข่งขันเช่นเดียวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  เราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการผลิตรถยนต์
เราจึงยืนยันว่าเราได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการที่มี คุณภาพสำหรับสายห่วงโซ่อุปทานเพื่อภาคยานยนต์ที่เรียกว่า ISO / TS 16949 เราจัดทำและได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อรับรองธุรกิจ และสร้างระบบการ จัดการและระบบการบริหารที่มีคุณภาพ ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการชุบสินค้าให้อยู่ในระดับสากล  ทั้งยังสามารถ ช่วยปรับปรุงการบริหารงานภายในได้ และสร้างความมั่นใจให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน

สนใจบริการของเรา

ถ้าท่านอยากเพิ่มมูลค่า ให้กับชิ้นส่วนของท่าน เพิ่มความทนทานให้กับชิ้นส่วนของท่าน
ติดต่อเรา