อี แซด พี ยินดีต้อนรับ

เรารับบริการชุบซิ้งค์มาตรฐานสากล
ติดต่อเรา

จุดเด่น

อี.แซด.พี. เรารับบริการชุบโลหะ และชิ้นส่วนทุกส่วนในทุกวงการอุตสาหกรรม
ผลงานที่เราภาคภูมิใจจนได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากจากลูกค้าในวงการของเรา

On time delivery

การส่งมอบสินค้าถูกต้องตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่ทางบริษัทอี.แซด.พี. ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ทั้งนี้บริษัทมีระบบการบริหารและบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตามความพึงพอใจตรงตามเวลานัดหมาย