อี แซด พี ยินดีต้อนรับ

เรารับบริการชุบซิ้งค์มาตรฐานสากล
ติดต่อเรา

จุดเด่น

อี.แซด.พี. เรารับบริการชุบโลหะ และชิ้นส่วนทุกส่วนในทุกวงการอุตสาหกรรม
ผลงานที่เราภาคภูมิใจจนได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากจากลูกค้าในวงการของเรา

Flow Production & Mass Production

เราสามารถผลิตและบริการชุบซิ้งค์ต่อครั้งเป็นปริมาณมากตามอุปทานของคลาดปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยกำลังการผลิตศักยภาพการสูง
โดยเครื่องจักรเฉพาะทางทำให้เราสามารถผลิตแบบต่อเนื่องและบริการชุบซิ้งค์ในปริมาณมากรวมทั้งการผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production)
ซึ่งมีลักษณะงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยการผลิตเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะผลิตตามมาตรฐานเดียวกันทั้งล๊อตอีกด้วย