อี แซด พี ยินดีต้อนรับ

เรารับบริการชุบซิ้งค์มาตรฐานสากล
ติดต่อเรา

จุดเด่น

อี.แซด.พี. เรารับบริการชุบโลหะ และชิ้นส่วนทุกส่วนในทุกวงการอุตสาหกรรม
ผลงานที่เราภาคภูมิใจจนได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากจากลูกค้าในวงการของเรา

ลักษณะงานเฉพาะ

เราผลิตและบริการการชุบซิ้งค์ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะจำเพาะต่าง ๆ เป็นปริมาณมากและหลากหลาย
ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีและจัดสรรเครื่องจักรตามการปฏิบัติการเป็นสถานีต่อสถานี