ติดต่อเราได้ที่

174 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.20.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสุมทรปราการ 10540
โทร. +66 (0) 2706-3216-18 แฟกซ์ +66 (0) 2706-3219 อีเมลล์ chaiyapat@ezp.co.th

E.Z.P. Electro Zinc Plating Ltd., Part