ข่าวสาร และ กิจกรรม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและกระชับความสัมพันทั้งภายนอกและภายในองกรค์โดยการ จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น
ติดต่อเรา

ข่าวสาร และ กิจกรรม

ความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะเป็นนโยบายที่ดำเนินภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี

โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในวงแคบและวงกว้าง อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สนใจบริการของเรา

ถ้าท่านอยากเพิ่มมูลค่า ให้กับชิ้นส่วนของท่าน เพิ่มความทนทานให้กับชิ้นส่วนของท่าน
ติดต่อเรา